Centrum Wspomagania Rozwoju Rodziny  w Swarzędzu
Centrum Wspomagania Rozwoju Rodziny  w Swarzędzu  
     
  Swarzędz, ul. Grudzińskiego 18A/8  
  O nas Aktualności Formy pomocy Specjaliści Szkolenia i warsztaty Nasze poradnie Stowarzyszenie Nowa Wsp,ółna Droga Linki Kontakt  
     
Pracownia Rehabilitacji Funkcji Poznawczych - Swarzędz
   
 
CO WARTO WIEDZIEĆ?
 


PSYCHIATRA

jest lekarzem medycyny
ze specjalizacją z psychiatrii.
Zajmuje się szeroko pojętymi zaburzeniami psychicznymi człowieka, ich przyczynami, uwarunkowaniami, objawami, przebiegiem, leczeniem.

Aby umówić się
na wizytę u psychiatry

niepotrzebne
jest
skierowanie.

 


PSYCHOLOG


to osoba z tytułem magistra
z zakresu psychologii.

Zajmuje się:
- diagnozą psychologiczną,
- opiniowaniem, orzekaniem,
- udzielaniem pomocy psychologicznej i konsultacji
- oraz psychoterapią
(po przeszkoleniu).

 

Lekarz psychiatra i psycholog często współpracują ze sobą.Zarówno lekarz psychiatra,
jak i psycholog mogą zajmować się psychoterapią i po przejściu odpowiednich szkoleń posługiwać się tytułem psychoterapeuty.PSYCHOTERAPEUTA


to osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie (najczęściej psycholog lub psychiatra), która przeszła wieloletnie szkolenie
w zakresie psychoterapii
w certyfikowanym ośrodku psychoterapii, a także swoją własną psychoterapię szkoleniową.

Profesjonalny psychoterapeuta regularnie korzysta z superwizji (formalnego nadzoru merytory-cznego), aby zapewnić swoim klientom/pacjentom jak najwyższy poziom i bezpieczeństwo usług oraz zagwarantować wysokie standardy etyczne.

          SPECJALIŚCI
 
 lek. med. Anna Jankowiak -
lekarz specjalista psychiatrii dorosłych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta systemowy: terapii indywidualnej i rodzinnej, psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera, terapeuta biofeedback. Od 1998 r. doświadczenie kliniczne zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym "Dziekanka" w Gnieźnie, od 2005 r. dodatkowo pracuje ambulatoryjnie. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, rehabilitacji zaburzeń uwagi i pamięci u dzieci i dorosłych, terapii lęku i depresji.

 mgr Ewa Karolak - psycholog, psychoterapeuta szkolący się i pracujący w nurtach: terapia poznawczo-behawioralna, terapia systemowa, terapia schematu, ukończyła również szkolenia z zakresu Analizy Transakcyjnej. ProwawdzI psychoterapię indywidualną dorosłych, par oraz psychoterapię rodzin.
Pracuje również terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą – z problemami zachowania, zaburzeń rozwoju_­ m.in. ADHD, autyzm, Zespół Aspergera, problemami o podłożu emocjonalym – m.in. lęki, zaburzenia snu, moczenie nocne, mutyzm; pracuje również z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej, jest terapeutą SI.
 

mgr Urszula Jurczak-Robaszkiewicz - psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, ukończyła szkolenie z psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzin. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.
Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par/małżeństw, rodzinną oraz mediacje rodzinne.

Pracuje m. in. z osobami, które: przeżywają kryzys; pragną poprawić relacje z innymi; doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi, trudności wychowawczych; cierpią z powodu chwiejności emocjonalnej, lęku, obniżonego natroju; cierpią z powodu straty; odczuwają ogólny brak satysfakcji życiowej; chcą się rozwijać i lepiej rozumieć siebie.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  mgr Natalia Małecka - psycholog, psychoterapeuta, pracujący w nurcie terapii systemowej oraz poznawczo-behawioralnej. Pracuje z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu. Osobom dorosłym, doświadczającym trudności, pomaga podczas sesji indywidualnych i grupowych.
 mgr Anna Lewandowska
- psycholog kliniczny, specjalizuje się w neuro-psychologii, ukończyła kurs podstawowy z terapii systemowej: indywidualnej i rodzinnej oraz kurs akredytowany do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Wieloletni pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu. Specjalizuje się w rehabilitacji zaburzeń uwagi, pamięci, psychoterapii indywidualnej dorosłych. Prowadzi badania krajowe i zagraniczne nad zaburzeniami pamięci.


 mgr Maria Marchewka - certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnień. Ordynator Oddziału Dziennego Leczenia Uzaleznień Szpitala "Dziekanka" w Gnieźnie, specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych.

 
mgr Przemysław Matuszyński
- pedagog, analityk behawioralny, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego CTPB, po kursie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Trener poznawczo - behawioralny i superwizor autorskich programów Oikos Plus©. Certyfikowany Trener Trenerów Treningu Zastępowania Agresji (ART)®. Pod stałą superwizją Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie.

 
mgr Iwona Szofer
- psycholog kliniczny, ukończyła kurs akredytowany do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz kurs podstawowy terapii systemowej: indywidualnej i rodzinnej.
Doświadczenie kliniczne zdobywała w Szpitalu "Dziekanka" w Gnieźnie, od 2006 r. pracownik Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej w Poznaniu. Od kilku lat pracuje także ambulatoryjnie. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób z zaburzeniami lękowymi, natręctwami, oraz w rehabiliatcji osób po kryzysach psychicznych. 
dr Marta Stelmach-Mardas - specjalista dietetyk, czlonek The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Zywieniowych. W naszym zespole wspólpracuje w terapii zaburzeń odżywiania; www.gab-diet.pl

 mgr Joanna Wesołowska
- pedagog, logopeda, po kursie z terapii poznawczo - behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem, specjalizuje się w pracy z dziećmi.